Vyberte stranu

Elektronický nákup surovín

Úspora transakčných nákladov, úspora času pri nákupe suroviny. Zvýšenie kvality dodávok na základe presnej špecifikácie a jednoduchej kontroly. Podstatná úspora a zrýchlenie práce, transparentnosť. Automatické napojenie na inteligentné sklady a využitie existujúcich technických prostriedkov.

Hromadné a komerčné stravovanie

anete

Komplexné riešenie (doslova od skladu dodávateľa cez spracovateľa až po tanier stravníka) s trendmi 21. storočia, pre podnikové jedálne, stravovacie prevádzky verejnej správy, cateringové spoločnosti a ďalšie.

Diétne stravovanie

te

Komplexné riešenie (od skladu dodávateľa cez spracovateľa až po tanier stravníka) s trendmi 21. storočia, pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia, ústavy rôzneho zamerania, domovy dôchodcov, väzenskú službu a ďalšie.

Ubytovanie

anete  anete

Moderný ubytovací systém previazaný s platobným systémom, so súvisiacou agendou stravovania a ďalšou evidenciou. Pre hotely, penzióny, menzy a ďalšie.

Ekonomická a prevádzková analýza prevádzok

Transformácia existujúcich prevádzok do moderných, efektívnych a produktívnych prevádzok, porovnateľných s najlepšími prevádzkami v oblasti stravovania v Českej aj Slovenskej republike.

Identifikačné systémy a identifikačné médiá

Stravovacie, predajné a platobné systémy, dochádzka, prístupy, parkoviská, ubytovanie, identifikačné karty a čipy najrôznejších typov podľa hesla „Jedna karta stačí“…

Platobné systémy a viacerí prevádzkovatelia

 anete

Nákupy a platby z jedného účtu, jednou kartou – stravovanie, kopírky, výdajové automaty, požičovňa, skriptárne, knižnice, lekáreň, predaj tovaru a služieb akéhokoľvek zamerania. Viac rôznych prevádzkovateľov s oddeleným účtovaním alebo rôznym IČO zapojeným do jedného systému, clearing…

Systémová integrácia

Zdieľanie a prenos už získaných údajov medzi systémami zákazníka – vždy aktuálne a presné informácie a náhľady nad súvisiacimi dátami bez nutnosti časovo náročného a chybami zaťaženého ručného prepisovania.

Podpora a servis

Široká škála služieb od analýzy prevádzky, návrhu riešenia, uspôsobenia systému na mieru, implementácie, školenia používateľov aj administrátorov po následnú aktualizáciu systémov, legislatívny upgrade, podporu a servis, HotLine, HelpDesk.

Spoločenská angažovanosť

nete

Aktívna podpora regionálnych výrobcov. Umiestňovanie regionálnych produktov na trh hromadného stravovania. Podpora zdravej výživy zákazníkov hromadného stravovania.

Kontaktujte nás

Máte-li dotaz nebo se chcete dozvědět více, kontaktujte nás!


    Informace o ochraně osobních údajů