Vyberte stranu

Off-line kasa

Predajné miesto (Kasa) pri prevádzke štandardne vyžaduje on-line pripojenie k databáze. Pre prípad výpadkov počítačovej siete je aplikácia vybavená modulom pre off-line prevádzku. Kasa     v bežnej prevádzke importuje v definovaných intervaloch niektoré údaje potrebné pre predaj do databázy na lokálnom počítači. Ide najmä o údaje o klientoch (osobné údaje, identifikačné karty, zostatky na účtoch), údaje o tovare na predaj vrátane cien, údaje o jedálnych lístkoch na niekoľko dní vopred) vrátane cien. Ak potom dôjde k výpadku počítačovej siete, Kasa sa automaticky prepne do režimu off-line a predáva z lokálnej databázy. Pri obnove spojenia sa prepne do on-line režimu a na pozadí prenesie všetky predaje do štandardnej databázy.

  • Spokojnosť zákazníka
  • Úspora práce a času
  • Zrychlenie činnosti
  • Zvýšenie zisku

Ak máte otázky alebo sa chcete dozvedieť viac, neváhajte a kontaktujte nás.

Informace o ochraně osobních údajů

error: Content is protected !!
Share This