Vyberte stranu

Okamžité sledovanie provarenosti

Aplikácie Inteligentné sklady a Interaktívne normovanie umožňujú priebežne sledovať, ako je na tom používateľ s prevarenosťou, tzn. umožňujú porovnávať, koľko finančných prostriedkov je určených na prípravu stravy (vďaka nastaveným finančným sumám pre určité druhy a alternatívy jedál) a koľko sa skutočne na varenie spotrebuje. Táto informácia sa nachádza v každom jedálnom lístku v reálnom čase pri normovaní surovín.

  • Spokojnosť zákazníka
  • Úspora práce a času
  • Zrychlenie činnosti
  • Zvýšenie zisku

Ak máte otázky alebo sa chcete dozvedieť viac, neváhajte a kontaktujte nás.

    Informace o ochraně osobních údajů

    Share This