Vyberte stranu

Personálna a manažérska analýza prevádzky

Veľmi rýchla orientácia v problémoch prevádzky a efektívne návrhy na ich riešenie. Vykonávanie auditu úplne novými metódami, ktoré zmapujú situáciu približne v polovičnom čase v porovnaní    s obdobnými auditmi. Na rozdiel od ostatných auditov sú návrhy riešenia z praxe a umožňujú veľmi rýchle vykonávanie týchto opatrení. Mimoriadna pozornosť je venovaná ako nákladovej, tak aj výnosovej strane budúceho finančného usporiadania. Uvedenie jednotlivých opatrení do praxe sa v minulosti podarilo v prípade viac ako 80 % návrhov na opatrenie, čo je niekoľkonásobne viac ako pri akejkoľvek inej metóde. Súčasťou auditu je aj porovnanie s výkonnostnými parametrami moderných a efektívne riadených prevádzok z celej ČR, a to vo všetkých oblastiach činnosti.

  • Spokojnosť zákazníka
  • Úspora práce a času
  • Zrychlenie činnosti
  • Zvýšenie zisku

Ak máte otázky alebo sa chcete dozvedieť viac, neváhajte a kontaktujte nás.

    Informace o ochraně osobních údajů

    Share This