Vyberte stranu

Pevné ceny jedál pre viac skupín stravníkov

Jedlá sa v systéme predávajú za ceny uvedené v cenníku. Cenník umožňuje zadať predajnú cenu pre konkrétnu alternatívu jedla ako pevnú sumu, pričom je možné zadať rôzne predajné ceny pre rôzne kategórie stravníkov.

Okrem predajnej ceny možno zadať do cenníka aj ďalšie cenové zložky (cena surovín, režijné náklady, plná cena, príspevok zamestnávateľa a pod.). Výstupné zostavy potom poskytnú prehľady podľa definovaných cenových zložiek.

  • Spokojnosť zákazníka
  • Úspora práce a času
  • Zrychlenie činnosti
  • Zvýšenie zisku

Ak máte otázky alebo sa chcete dozvedieť viac, neváhajte a kontaktujte nás.

Informace o ochraně osobních údajů

error: Content is protected !!
Share This