Vyberte stranu

Platobné systémy


Nákupy a platby z jedného účtu, jednou kartou – stravovanie, kopírky, výdajové automaty, požičovňa, skriptárne, knižnice, lekáreň, predaj tovaru a služieb akéhokoľvek zamerania. Viac rôznych prevádzkovateľov s oddeleným účtovaním alebo rôznym IČO zapojeným do jedného systému, clearing…

 

 

Platobné systémy obhospodarujú účty klientov rôznymi spôsobmi (preferované sú bezhotovostné). Výhodou Platobného systému Kredit pre klientov je predovšetkým len jeden systém pre vkladanie finančných prostriedkov a ich vyúčtovanie, ale viac systémov pre čerpanie finančných prostriedkov za poskytnuté služby. Systém poskytuje aj aktuálny prehľad o vložených finančných prostriedkoch a ich využitie.

Platobný systém využívajúci časti komplexného systému KREDIT spojené s centrálnym účtom klienta umožňuje:

  • Plnenie účtu (hotovostné aj bezhotovostné)
  • Čerpanie účtu (zariadenia systému KREDIT, externé systémy poskytujúce služby – stravovanie, predaj tovaru, kopírovacie a tlačové služby, knižnice, a podobne)
  • Výkazníctvo (podklady k fakturácii, súhrnné daňové doklady)

Platobné systémy sú otvorené pre prepojenie s externými systémami poskytujúcimi hradené služby (napr. Automaty) a ďalšími identifikačnými systémami.

Uplatnenie

KREDIT inteligentné sklady a interaktívne normovanie

Inteligentné sklady – Modul Inteligentné sklady zabezpečuje evidenciu a pohyby skladových zásob v ľubovoľnom počte skladov. Zásoby tovaru na sklade možno viesť vrátane DPH alebo bez DPH. Modul disponuje inteligentnými funkciami zabezpečujúcimi jednoduchosť a rýchlosť vyhľadávania, vytvárania dokladov a ich prehľadné zobrazovanie a tlač. V spojení s Logistikou požiadaviek a elektronickým nákupom umožňuje množstvo ďalších automatizovaných činností.
Interaktívne normovanie – Modul poskytuje okamžitý prehľad o cenách za suroviny ihneď po ich vynormovaní a ich spresnení pri vyskladnení a tiež priebežnú dennú informáciu o hospodárení. Tieto informácie je možné v reálnom čase použiť na korekciu nákladov v porovnaní s predpísanými limitmi, prípadne umožňuje zistiť orientačnú cenu za jednu porciu. To je základom riadenia ekonomiky prevádzky.

KREDIT – komfortný predaj

Modul KREDIT – komfortný predaj je moderný, široko konfigurovateľný informačný systém určený pre hromadné stravovanie. Pokrýva všetky spôsoby predaja a výdaja stravy (objednávky, priamy predaj, kombinovaný režim).

KREDIT pre nemocnice a zdravotnicke zariadenia

Systém KREDIT pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia rozširuje štandardný systém o vysoko špecializované funkčnosti, ktoré zrýchľujú a uľahčujú prácu v tomto type organizácií.

Podpora a servis

Spoločnosť ANETE SR poskytuje na svoje dodávky komplexný záručný a pozáručný servis. Cieľom spoločnosti je udržovať dlhodobý a vzájomne prospešný vzťah so zákazníkmi.

FirstBuySale®

Portál FirstBuySale® slúži na automatizované zaistenie štandardných obchodných procesov (dopyt, súťaž – výberové konanie, ponuka, objednávka) s odborovou špecializáciou – najmä na potraviny, kancelárske potreby, drogistický tovar a čistiace prostriedky a ďalšie.

 

Ak máte otázku alebo sa chcete dozvedieť viac, kontaktujte nás!

    Informace o ochraně osobních údajů