Vyberte stranu

Prepojenie na jedálny lístok (alergény, ENH)

Nákupný portál FirstBuySale® je prepojený s aplikáciami Inteligentné sklady a Interaktívne normovanie a Diétny systém pomocou Centrálneho registra kariet tovaru. Karty tovaru zo skladov možno priradiť k centrálnym kartám tovaru. Vďaka tomu je automaticky doplňovaná informácia o alergénoch a energetických a nutričných hodnotách, ktoré sú vedené v centrálnych kartách tovaru na nákupnom portáli. Tam ich pre zákazníkov udržujeme a priebežne aktualizujeme. Ďalšia výhoda prepojenia kariet tovaru je pri vytváraní požiadaviek na nákup. Automaticky možno vytvoriť požiadavky na nákup z normovania. Následne sa informácie o tovare a jeho atribútoch (napr. regionálne potraviny) prenášajú cez proces výberu až do objednávky k dodávateľovi, do príjemky tovaru na sklade a cieľovo až do jedálnych lístkov v stravovacom systéme.

  • Spokojnosť zákazníka
  • Úspora práce a času
  • Zrychlenie činnosti
  • Zvýšenie zisku

Ak máte otázky alebo sa chcete dozvedieť viac, neváhajte a kontaktujte nás.

Informace o ochraně osobních údajů

Share This