Vyberte stranu

Prepojenie na sklady

Nákup je cez aplikáciu Logistika požiadaviek prepojený s aplikáciami Inteligentné sklady a Interaktívne normovanie a Diétny systém. Požiadavky na nákup využívajú karty tovaru z týchto aplikácií a môžu byť vytvárané na rôzne sklady. Informácia o pôvodnom zdroji požiadavky sa prenáša cez spracovanie požiadaviek na portáli FirstBuySale® až do cieľovej príjemky na sklade, kde sa automaticky prenášajú položky tovaru z objednávky do príjemky na daný sklad.

  • Spokojnosť zákazníka
  • Úspora práce a času
  • Zrychlenie činnosti
  • Zvýšenie zisku

Ak máte otázky alebo sa chcete dozvedieť viac, neváhajte a kontaktujte nás.

    Informace o ochraně osobních údajů