Vyberte stranu

Rôzne ceny tovarov pre skupiny stravníkov

V systéme KREDIT možno priradiť registrovaným klientom cenové kategórie pre predaj tovaru. Pri stanovení predajnej ceny pre položky tovaru je potom možné vziať do úvahy jednotlivé cenové kategórie a stanoviť pre ne rôzne predajné ceny tovaru.

  • Spokojnosť zákazníka
  • Úspora práce a času
  • Zrychlenie činnosti
  • Zvýšenie zisku

Ak máte otázky alebo sa chcete dozvedieť viac, neváhajte a kontaktujte nás.

    Informace o ochraně osobních údajů

    Share This