Vyberte stranu
Firma ANETE každoročne organizuje školenia

 

 

pre používateľov systémov KREDIT. Školenia sú zamerané na novinky a ich využitie, ale aj na niektoré funkčnosti implementované skôr, ktoré by mohli byť pre užívateľov prínosom. Neoddeliteľnou súčasťou školenia je riadená diskusia, kedy si môžu používatelia vymieňať skúsenosti s užívaním systémov a individuálne konzultácie s produktovými manažérmi spoločnosti ANETE.

V súvislosti s prevádzkou portálu FirstBuySale® ponúka spoločnosť ANETE bezplatné školenia dodávateľov pre používanie tohto portálu, a to v sídle spoločnosti v Brne.

V tomto roku organizujeme mimoriadne jednodenné monotematické školenie zákazníkov firmy, ktoré bude venované nariadeniu EU ohľadom ochrany osobných údajov (GDPR) a jeho riešení v rámci stravovacieho systému KREDIT.

Termín a miesta školení:
PRAHA – utorok 27. marca 2018 (prihlášky do 15. 3. 2018)
BRATISLAVA – streda 4. apríla 2018 (prihlášky do 21. 3. 2018)
BRNO – štvrtok 10. apríla 2018 (prihlášky do 30. 3. 2018) POZOR ZMENA TERMÍNU 22. apríla 2018

Cena školenia:

Kč 500,- (20€) bez DPH pre zákazníka s dlhodobou zmluvou
Kč 1000,- (40€) bez DPH pre zákazníka bez dlhodobej zmluvy
Pri účasti dvoch a viac osôb z jednej organizácie, bude poskytnutá 15% zľava

Téma školenia:

– technické riešenie GDPR v systéme KREDIT (praktické ukážky) – metodika spracovávania osobných údajov v systéme KREDIT – zásady zabezpečenia osobných údajov – technické riešenie GDPR v systéme FirstBuySale® (len pre školenia v ČR)

Prihláška tu alebo zašlite svoje iniciály na e-mail obchod@anete.cz.

PROGRAM ŠKOLENIA