Vyberte stranu

Pravidelne raz ročne organizuje spoločnosť ANETE školenia pre používateľov systémov KREDIT. Školenia sú zamerané na novinky a ich využitie, ale aj na niektoré funkčnosti implementované skôr, ktoré by mohli byť pre používateľov prínosom. Neoddeliteľnou súčasťou školenia je riadená diskusia, počas ktorej si môžu používatelia vymieňať skúsenosti s používaním systémov, a individuálne konzultácie s produktovými manažérmi spoločnosti ANETE.

 

V súvislosti s prevádzkou portálu FirstBuySale® ponúka spoločnosť ANETE bezplatné školenia dodávateľov o používaní portálu (v sídle spoločnosti) v termínoch vypísaných na úvodnej stránke portálu.

ŠKOLENIE PRE DODÁVATEĽOV V SÍDLE FIRMY ANETE – ZDARMA

Sledujte naše stránky, Facebook a Twitter o aktuálnom dianí na portále FirstBuySale®.

Nejbližšie termíny školenia:
Júl a August – školenie po telefonickej dohode  v sídle spoločnosti ANETE spol. s r. o. v Brne

 

 

 

 

Registrácia na školenie.





    Informace o ochraně osobních údajů