Vyberte stranu

Školenie zákazníkov

Pravidelne raz ročne organizuje spoločnosť ANETE školenia pre používateľov systémov KREDIT. Školenia sú zamerané na novinky a ich využitie, ale aj na niektoré funkčnosti implementované skôr, ktoré by mohli byť pre používateľov prínosom. Neoddeliteľnou súčasťou školenia je riadená diskusia, počas ktorej si môžu používatelia vymieňať skúsenosti s používaním systémov, a individuálne konzultácie s produktovými manažérmi spoločnosti ANETE.

V súvislosti s prevádzkou portálu FirstBuySale® ponúka spoločnosť ANETE bezplatné školenia dodávateľov o používaní portálu (v sídle spoločnosti) v termínoch vypísaných na úvodnej stránke portálu.

  • Spokojnosť zákazníka
  • Úspora práce a času
  • Zrychlenie činnosti
  • Zvýšenie zisku

Ak máte otázky alebo sa chcete dozvedieť viac, neváhajte a kontaktujte nás.

    Informace o ochraně osobních údajů

    Share This