Vyberte stranu

Sledovanie maximálnych nákupných cien

Na každej karte tovaru je možné sledovať maximálnu cenu, ktorá by mala byť pri príjme tovaru na sklad s platnosťou v čase.

Pri príjme je potom obsluha upozornená, ak tovar zadaný do príjemky podľa dodacieho listu prekračuje maximálnu nákupnú cenu. V prípade používania služieb nákupného portálu FirstBuySale® sú tieto ceny strážené na automatickej príjemke a súhlasia presne s vysúťaženými cenami.

  • Spokojnosť zákazníka
  • Úspora práce a času
  • Zrychlenie činnosti
  • Zvýšenie zisku

Ak máte otázky alebo sa chcete dozvedieť viac, neváhajte a kontaktujte nás.

    Informace o ochraně osobních údajů

    Share This