Vyberte stranu

Starostlivosť o dodávateľov v rámci portálu FirstBuySale®

V rámci starostlivosti o dodávateľov ponúka spoločnosť ANETE ich propagáciu – vystavovanie letákov, noviniek a propagačných videí. Ďalej prezentácie dodávateľov formou reklamných bannerov. Dodávateľom je poskytovaná aj technická podpora. Navyše sa môžu zúčastniť priebežných školení na využívanie portálu v regiónoch a pravidelne raz mesačne školenia v sídle spoločnosti.

  • Spokojnosť zákazníka
  • Úspora práce a času
  • Zrychlenie činnosti
  • Zvýšenie zisku

Ak máte otázky alebo sa chcete dozvedieť viac, neváhajte a kontaktujte nás.

    Informace o ochraně osobních údajů

    Share This