Vyberte stranu

Stravovací systém KREDIT

Stravovací informačný systém Kredit zabezpečuje automatizované objednávanie a výdaj jedál, predaj jedál, tovaru a služieb. Nahrádza doteraz používaný predpredaj papierových stravných lístkov alebo staršie automatizované systémy v jedálňach. Kredit používa dostupné osobné počítače, bežné identifikačné karty alebo iné obdobné médiá a snímače k nim.

Kredit umožňuje predaj vrátane tvorby cien, dotácií a finančného riadenia stravovacej prevádzky.

Evidencia objednávania a predaja prebieha počas jedného účtovného obdobia, spravidla jeden mesiac. V deň uzávierky systém dáta spracuje a vytvorí požadované výstupné zostavy, tzn. podklady pre zúčtovanie nákladov a výnosov stravovacej prevádzky.

Stravovací systém Kredit je možné prepojiť s ďalšími informačnými systémami – personálne, dochádzkové, ekonomické a pod.

Stravovací systém KREDIT ponúkame v režimoch:

Objednávkový systém

Základnou výhodou objednávkového systému je pre prevádzkovateľa ekonomickosť prevádzky „čo sa uvarí je vopred zaplatené“ a pre klienta istota, že dostane jedlo, ktoré si objednal. Klienti majú možnosť vybrať z jedálneho lístka aj objednať na viac dní dopredu, zrušiť alebo zmeniť existujúcu objednávku. Na vytváranie objednávky a ich zmeny slúžia miesta:

K objednávkám a změnám slouží:

 • Prezentačné miesto (obr.1)
 • Jednoduché objednávacie miesto
 • Týdenní objednací místo
 • Výdajová čítačka (obr.2)
 • Internetová aplikácia – WebKredit
 • Mobilná aplikácia – MobilKredit
 • Internetová aplikácia – Kancelária systému

Objednané jedlo si klient vyzdvihne pri výdajnom snímači. Kancelária systému poskytuje individuálne objednanie alebo náhradné objednanie ako pre jednotlivých klientov na zvolený deň, tak pre skupinu klientov na zvolené obdobie.

1,    2,

Bezobjednávkový systém

Základnou výhodou bezobjednávkového systému je poskytovaný komfort. Klient si nemusí dopredu objednávať jedlo. Tak sa dá predpokladať nárast počtu klientov.

Klienti môžu podľa vlastného výberu zakúpiť jedlo, tovar alebo služby na zariadeniach systému KREDIT:

 • kasa pultová
 • kasa reštauračná
 • registračné (kombinované) miesto
 • výdajné a nápojové automaty
Kombinovaný systém

Kombinovaný systém zlučuje výhody objednávkového a bezobjednávkového systému – ekonomickosť prevádzky a vysoký komfort pre klientov. Doplnkovým spôsobom zvyšuje užitočné vlastnosti objednávkového alebo bezobjednávkového systému, napríklad predaj minútok v objednávkovom systéme a podobne.

Kombinovaný systém využíva všetky dostupné zariadenia a miesta systému KREDIT:

 • Prezentačné miesto
 • Jednoduché objednávacie miesto
 • Týždenné objednávacie miesto
 • Internetová aplikácia
 • Kancelária systému
 • Kasa pultová
 • Kasa reštauračná
 • Registračné (kombinované) miesto
 • Výdajné a nápojové automaty
Automaty

Výdajné a nápojové automaty ponúkajú jedno z riešení výdaja jedál a nápojov v systéme KREDIT.

Ich výhodou je nepretržitá dostupnosť poskytovaných stravovacích služieb pri využití všetkých výhod systému KREDIT vrátane dotačného subsystému. Nevýhodou bývajú vyššie obstarávacie náklady, tie však možno kompenzovať rôznymi možnosťami financovania.

Základné typy výdejných (jedálnych) automatov

 • automaty na mrazená jedlá
 • Polotovary (chladené)
 • Hotová balené jedlá
 • Bežný sortiment (bagety, cukrovinky,…)

Základní typy nápojových automatov

 • Balené nápoje (PET fľaše a plechovky)
 • Ohrievané a chladené nápoje – nalievané

Ak máte otázky alebo sa chcete dozvedieť viac, neváhajte a kontaktujte nás.

  Informace o ochraně osobních údajů