Vyberte stranu

Stráženie cien tovaru podľa nastavených marží

Tvorba cien tovaru v systéme je (okrem možnosti ručného nastavenia) realizovaná s využitím automatizácie – s pripočítaním marže (obchodnej prirážky) a DPH k nákupnej (skladovej cene). Marža pritom nemusí byť zadaná ako presná hodnota (či už v Kč, alebo v percentách), ale aj ako povolený rozsah (napr. 20 až 40 %). Pri automatizovanom výpočte sa použije priemer (teda 30 %). Ak sa potom mení nákupná (skladová) cena, systém KREDIT stráži, či výsledná marža neprekročí povolený rozsah. Táto vlastnosť úplne nahrádza zložité a prácne „ručné“ stráženie potrebných marží a tiež zabezpečuje požadované finančné výnosy.

  • Spokojnosť zákazníka
  • Úspora práce a času
  • Zrychlenie činnosti
  • Zvýšenie zisku

Ak máte otázky alebo sa chcete dozvedieť viac, neváhajte a kontaktujte nás.

Informace o ochraně osobních údajů

Share This