Vyberte stranu

Systémy KREDIT

Konfigurovateľný – najrôznejšie režimy použitia môžu byť zabezpečené jednoduchou zmenou konfiguračných parametrov a to aj vtedy, keď je už prevádzka  spustená.
Modulárny – pre niektoré základné činnosti (napr. Objednávanie jedál) je možné využiť niekoľko modulov s rôznymi vlastnosťami a komfortom. Tieto moduly je možné podľa potreby prevádzkovateľa do systému pridávať (odoberať) aj počas prevádzky.
Moderný – využíva moderné technológie a je pravidelne inovovaný, jeho funkcionality sú plne v súlade s platnou legislatívou.
Variabilný – je ho možné využiť pre najrôznejšie typy zákazníkov:

 • Školstvo – od materských až po vysoké školy
 • Zdravotníctvo – nemocnice, najrôznejšie typy sociálnych zariadení
 • Výrobné podniky
 • Štátne inštitúcie – najrôznejšie orgány štátnej správy, väzenstvo, armáda atď.
 • Cateringové spoločnosti a ich zákazníci a mnoho ďalších zákazníkov zo všetkých ostatných segmentov trhu.

Prínosy, ktoré oceníte

pre prevádzkovateĺov

 • zjednodušenie procesu objednávania, výdaja nebo prodaje jedál a doplnkového sortimentu
 • zvýšenie kvality a komfortu stravovacej prevádzky

 pre obsluhu stravovacej prevádzky

 • zrýchlenie a zjednodušenie práce
 • automatická tvorba prehľadov

 v rámci IT služeb

 • minimálne nároky na správu
 • riešenie na internej sieti LAN s možnosťou využitia VPN

pre ekonomicko-personálne oddelenie

 • zjednodušenie automatického plnenia databázy stravníkov (prepojenie na
 • možnosť automatického pripojenia na mzdový systém s poskytnutím požiadaviek na zrážku zo mzdy za stravovanie

 pro koncového uživateĺa

 • pohodlné objednávanie a výdaj jedál
 • platby za tovar v pokladni

Ak máte otázky alebo sa chcete dozvedieť viac, neváhajte a kontaktujte nás.

  Informace o ochraně osobních údajů