Vyberte stranu

Systém zliav

Cenotvorba v systéme KREDIT umožňuje využitie zliav na jedlá a doplnkový sortiment. Zľavy možno nastaviť ako absolútne (v Kč) alebo percentuálne. Zľavy sa používajú v kupónovom režime (o použití rozhodne obsluha) alebo v režime časovom (zľava sa poskytne automaticky vo vyhradenom čase – tzv. happy hours). Minimalizujú sa tým okrem iného straty, pričom sa prebytočné jedlá a sortiment (pred dobou exspirácie) ešte podarí predať.

Použitie zliav možno obmedziť na vybrané druhy jedál alebo konkrétne jedlá, na skupiny tovaru alebo konkrétne položky tovaru, na vybrané skupiny klientov a termínovo (časovo).

  • Spokojnosť zákazníka
  • Úspora práce a času
  • Zrychlenie činnosti
  • Zvýšenie zisku

Ak máte otázky alebo sa chcete dozvedieť viac, neváhajte a kontaktujte nás.

Informace o ochraně osobních údajů

error: Content is protected !!
Share This