Vyberte stranu

Údržba Centrálneho registra kariet

Centrálny register kariet tovaru ako súčasť nákupného portálu FirstBuySale® slúži na vytvorenie prevodných mostíkov medzi kartami tovaru odberateľov a dodávateľov. Obsahuje viac ako 30 000 centrálnych kariet.

Karty obsahujú základné informácie o tovare (názov položky tovaru, zaradenie do komoditnej skupiny, merná jednotka, EAN, zloženie, trvanlivosť, obchodná značka, výrobca, distribútor, aktívnosť). Navyše obsahujú informácie o obsahu alergénov a obsahu energetických a nutričných hodnôt.

Údržba centrálneho registra spočíva v priebežnej aktualizácii kariet tovaru, doplňovaní informácií o surovinách a tovare, zakladaní nových kariet atď. V prípade, keď na portál pridáva kartu tovaru dodávateľ, vykonáva sa kontrola na duplicitu s už existujúcimi kartami a kontrola, prípadne doplnenie vyplnených údajov.

  • Spokojnosť zákazníka
  • Úspora práce a času
  • Zrychlenie činnosti
  • Zvýšenie zisku

Ak máte otázky alebo sa chcete dozvedieť viac, neváhajte a kontaktujte nás.

    Informace o ochraně osobních údajů

    Share This