Vyberte stranu

Viac prevádzkovateľov

V systéme KREDIT je možné predávať jedlá a sortiment vo viacerých prevádzkach. Pritom však nemusí byť pravidlom, že všetky prevádzky využíva jediný prevádzkovateľ. Systém pripúšťa viacerých prevádzkovateľov (zvyčajne majú aj rôzne IČO) s priradením využívaných prevádzok. Pritom je zabezpečená ochrana dát – používatelia jednotlivých prevádzkovateľov majú k dispozícii len dáta svojho prevádzkovateľa (napr. jedálne lístky, cenníky, výstupné zostavy a prehľady a pod.).

  • Spokojnosť zákazníka
  • Úspora práce a času
  • Zrychlenie činnosti
  • Zvýšenie zisku

Ak máte otázky alebo sa chcete dozvedieť viac, neváhajte a kontaktujte nás.

Informace o ochraně osobních údajů

error: Content is protected !!
Share This