Vyberte stranu

Výdaj jedál

V prípade, že sa v systéme objednávajú jedlá vopred, prebieha ich výdaj pomocou zariadení na to určených (samoobslužné snímače na výdajových pultoch doplnené o externé displeje). Stravník priloží identifikačnú kartu k výdajovému snímaču a na externom displeji sa zobrazí číslo jedla, ktoré má objednané. Obsluhe pri pulte sa navyše priebežne zobrazujú informácie o počtoch jedál zostávajúcich pre výdaj.

  • Spokojnosť zákazníka
  • Úspora práce a času
  • Zrychlenie činnosti
  • Zvýšenie zisku

Ak máte otázky alebo sa chcete dozvedieť viac, neváhajte a kontaktujte nás.

Informace o ochraně osobních údajů

error: Content is protected !!
Share This