Vyberte stranu

Základné zostavy pri predaji

Systém poskytuje výstupné zostavy s prehľadmi o predajoch jedál a tovaru (množstvo a ceny). Medzi základné zostavy patrí tiež rekapitulácia, ktorá podľa potreby prevádzkovateľa zobrazuje rozdelenie predajných cien na jednotlivé zložky (napr. cena surovín, réžia, príspevky, DPH atď.) podľa potreby prevádzkovateľa.

  • Spokojnosť zákazníka
  • Úspora práce a času
  • Zrychlenie činnosti
  • Zvýšenie zisku

Ak máte otázky alebo sa chcete dozvedieť viac, neváhajte a kontaktujte nás.

Informace o ochraně osobních údajů

error: Content is protected !!
Share This