ŠKOLENÍ KREDIT
Každoročně pořádáme školení pro uživatele systémů KREDIT. Školení jsou zaměřena na novinky a jejich využití, ale i na některé funkčnosti implementované dříve, které by mohly být pro uživatele přínosem. Nedílnou součástí školení je řízená diskuse, kdy si mohou uživatelé vyměňovat zkušenosti s užíváním systémů a individuální konzultace s produktovými manažery společnosti.

V letošním roce bohužel musela být tradiční podzimní školení v Brně a Praze zrušena. Proto jsme pro Vás poprvé nachystali školení formou webinářů, která budou probíhat v průběhu měsíce listopadu:

WEBINÁŘE 2020
čas 13,00 – 14,00 hodin

úterý 3. 11. 2020 – Legislativní změny ve stravování + alternativní způsoby výdeje jídel
čtvrtek 5. 11. 2020 – KASA – grafický náhled na restauraci, certifikace vah + HelpDesk

úterý 10. 11. 2020 – Předání informací pro zvýšení zisku, bezpečnosti a prestiže + nákup potravin v době koronaviru
čtvrtek 12. 11 .2020 – Skladové hospodářství a normování, dietní systém

Součástí webináře bude i možnost formou chatu nebo e-mailu přímo klást přednášejícímu otázky na uvedené téma. Dotazy vám budou na závěr každého školení zodpovězeny.
Program naleznete zde.

Uzávěrka přihlášek na jednotlivé webináře je vždy 24 hodin před samotným webinářem (tzn. do 13. hodiny předchozího dne). Přihlášky prosím zasílejte na webinar@anete.cz.
Po zaslání přihlášky vám bude zaslán odkaz na webinář. Odkaz vám bude následně zaslán ještě jednou, a to v den konání webináře.

  • Máte-li specifické dotazy týkající se systému KREDIT, Sklady, Dietní normování apod., pošlete nám je dopředu na adresu webinar@anete.cz, tak abychom se na ně byli schopni připravit a odpověď byla pro Vás co nejvíce užitečná.
  • Máte-li zájem o bližší informace k některému z produktů anebo ohledně optimálního využití stravovacího systému při současných dynamických změnách, kontaktujte svého obchodníka.
  •  Z každého webináře pro vás budeme mít připravený krátký dotazník pro zpětnou vazbu, za účelem zlepšení našich služeb.

 Bližší informace obdržíte na marketing@anete.cz.

 

ŠKOLENÍ FirstBuySale®
V souvislosti s provozem portálu FirstBuySale® nabízí společnost ANETE bezplatná školení dodavatelů na používání tohoto portálu, a to v sídle společnosti.