Nejvíce škol realizujících komplexní program Skutečně zdravá škola je v Jihomoravském kraji. Zlepšit kvalitu a zvýšit udržitelnost školního stravování a vzdělávat děti o tom, odkud jídlo pochází, se tam snaží 68 škol a mateřských škol, které navštěvuje přes 15 000 dětí, žáků a studentů.

Tři roky po uvedení se do realizace komplexního programu Skutečně zdravá škola v České republice zapojilo již 340 mateřských, základních a středních škol s téměř 56 000 dětmi, žáky a studenty. Nejvíce Skutečně zdravých škol je v Jihomoravském kraji (68), Středočeském kraji (37), Praze (35), Moravskoslezském kraji (31) a Pardubickém kraji (31).

V rámci plnění kritérií programu Skutečně zdravá škola se vedení školy, učitelé, žáci, rodiče, pracovníci školních jídelen, dodavatelé potravin, zemědělci a zástupci místní komunity společně zasazují o to, aby byla dětem poskytována chutná a zdraví prospěšná jídla a vytvářeny základy příjemné, zdravé kultury stravování. Školy, které se do programu zapojí, mimo jiné do kuchyně nakupují suroviny od místních farmářů, pekařů a řezníků a v jídelně poskytují pokrmy připravené z čerstvých sezónních surovin, splňujících kritéria Skutečně zdravé školy. Pro žáky organizují výlety na místní farmy, integrují téma jídlo do školního vzdělávacího programu, pořádají na škole farmářské trhy a komunitní aktivity, žáci absolvují lekce vaření a pěstují na školní zahradě vlastní ovoce a zeleninu.

Velký zájem škol na jižní Moravě o program Skutečně zdravá škola pomáhá šířit také podpora z Jihomoravského kraje. „Díky grantu na projekt s názvem „Skutečně zdravá škola jako nástroj odbytu regionálních produktů jihomoravských zemědělců“ se snažíme o propojování školních jídelen a místních zemědělců a výrobců. Poskytujeme pracovníkům školních jídelen informace a dovednosti k nakupování čerstvých produktů od zemědělců v Jihomoravském kraji a praktické zkušenosti s přípravou pokrmů z čerstvých sezónních produktů,“ říká Tomáš Václavík, ředitel programu Skutečně zdravá škola.

Do projektu je zapojena také Základní a mateřská škola Veverská Bítýška. Ve škole od jara letošního roku probíhají nejrůznější aktivity spojené s dobrým jídlem. Byla sestavena akční skupina pro zdravé stravování, v květnu proběhlo celodenní školení kuchařek spojené s ochutnávkou pro rodiče, žáci si vyzkoušeli připravit zdravé svačiny a zasadili bylinky do truhlíků. V září žáci navštívili bítešskou moštárnu a začátkem října se uskutečnil vzdělávací seminář pro žáky 7. ročníku s názvem Na obranu jídla. Na 7. listopadu se chystá velký projektový den, v rámci kterého se uskuteční výstava sezónního ovoce a zeleniny v prostorách školní jídelny, spojená se sdílením nejlepších rodinných i školních receptů pro podzimní období. Kromě toho starší žáci ve spolupráci s kuchařkami připraví ochutnávek pokrmů z lokálních surovin.

Školám se daří plnit náročná kritéria programu Skutečně zdravá škola. Během letošního roku se třem školám v Brně podařilo splnit stříbrná kritéria. Mateřská škola Hudcova, Základní škola Hudcova a Mateřská škola Mateřinka se tím staly pomyslnými „vzorovými školami“ a „příklady dobré praxe“. Dalších pět škol na jižní Moravě již získalo bronzový certifikát, konkrétně Základní škola a Mateřská škola T.G.Masaryka Drásov, Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Základní škola a Mateřská škola Nedvědice, Základní škola Kuřim a Mateřská škola Boskovice.

Stříbrná kritéria splnila také Zdravá školní jídelna Vitalité, která připravuje školní stravování pro 24 škol v Brně. Prostřednictvím programu Skutečně zdravá jídelna umožňuje iniciativa Skutečně zdravá škola využívat kvalitního školního stravování také těm školám, které nemají vlastní školní kuchyni. Společnost Zdravá školní jídelna Vitalité připravuje denně pokrmy pro 24 mateřských a základních škol v Brně a okolí a pro stovky hostů ve svých dvou restauracích. V restauracích se denně stravuje několik set hostů, ve školách a školkách se denně vydá přibližně 400 obědů a svačin. Program Skutečně zdravá jídelna úspěšně realizuje také čtveřice brněnských domovů seniorů.