Elektronická evidence tržeb (EET) v systému KREDIT

V březnu 2016 byl schválen Zákon č. 112/2016 Sb. o elektronické evidenci tržeb (EET).
Systém KREDIT toto legislativní opatření průběžně reflektuje.

Informace o změně certifikátu EET?

Dle oznámení Finanční správy dojde na příjmové straně systému EET k výměně SSL certifikátu, kterým je zabezpečeno spojení mezi pokladním zařízením a příjmovou stranou EET. Výměna certifikátu proběhne v ranních hodinách 10. září 2018.

Změna se netýká certifikátů pro evidenci tržeb (vydané CA EET prostřednictvím webové aplikace Elektronická evidence tržeb na Daňovém portálu) sloužících k autentizaci datových zpráv. To znamená, že certifikáty načtené v systému KREDIT se nemění.
Nově používaný certifikát byste měli mít na každém počítači automaticky (certifikáty se aktualizují v rámci aktualizací operačního systému)

Výjimkou mohou být počítače s již nepodporovaným operačním systémem Windovs XP).

Případnou kontrolu lze provést:
Certifikáty – místní počítač
    Důvěryhodné kořenové certifikační autority
        Certifikáty
            DigiCert Global Root G2
V případě, že by tento certifikát na počítači nebyl, je potřeba jej stáhnout z:

V případě problému se obracejte na vašeho IT správce.

Kde se dozvíte více o EET?

 

  • u obchodních zástupců a realizátorů
  • HelpDesku, HotLine
  • průběžné informace získáte i na našich stránkách www.anete.cz
  • na stránkách www.etrzby.cz , kde Ministerstvo financí detailně informuje o elektronické evidenci tržeb (EET)

 

 

Certifikát na provozovatele

 

 

 

 

Průběžně lze zažádat o autentizační údaje, které jsou nutné pro správu certifikátu k evidenci tržeb a údajů o provozovnách, a to elektronicky na daňovém portálu (podnikateli budou autentizační údaje zaslány do datové schránky) nebo osobně na libovolném územním pracovišti finančního úřadu (podnikatel získá údaje okamžitě v zapečetěné obálce).

Podrobnější informace naleznete na portále Ministerstva financí – www.etrzby.cz

Připravili jsme pro vás manuály a instruktáže. Stahujte bez obav.

Máte-li dotaz nebo se chcete dozvědět více, kontaktujte nás!


    Informace o ochraně osobních údajů