Financování systému

Pronájem

Při této formě komplexní dodávky není systém majetkem uživatele, ale zůstává v majetku společnosti ANETE, která plně garantuje jeho funkcionalitu, změny legislativy i poskytování služeb. V ceně pronájmu je zahrnuta i servisní a maintenance smlouva. Měsíční poplatky za pronájem jsou pak propočteny dle skutečné ceny systému.

Přímá platba

Vzhledem k tomu, že jedním z nejdůležitějších kritérií je cena, je nezbytné pro dodávku všech systémů pracovat s co nejpřesněji definovanými HW a SW produkty i službami. Nejrozšířenější formou získání systému, produktů či služeb je přímá platba.
Pokud má zákazník zájem o rozšíření stávajících částí HW, SW modulů, sítě nebo služeb, vše může být zahrnuto do jediné, komplexní nabídky – dodávky. Pokud však zákazník o rozšíření zájem nemá, lze zpravidla plně využít již existující HW, SW, stejně jako kabeláž, atp.

Systémy, dodávané spol. ANETE, jsou standardně navrhovány pro bezkontaktní identifikační média, je však možno využít i již existujících, stávajících identifikačních médií.
Součástí dodávky může být uzavření servisní a maintenance smlouvy. Smlouvy garantují poskytování servisu v dohodnutých termínech i průběžnou aktualizaci SW. Měsíční poplatky jsou pak vyčíslovány buď podle celkového dodaného objemu HW i SW prostředků a služeb nebo je smluven paušál.

Mimořádná nabídka u přímého způsobu platby:
Možnost zapůjčení modulu internetového/intranetového objednávání WebKredit až na 1 rok zdarma.

Máte-li dotaz nebo se chcete dozvědět více, volejte, pište!

+420 604 291 208


    Informace o ochraně osobních údajů