KREDIT – komfortní prodej

Systém KREDIT – komfortní prodej je široce variabilní systém. Nejrůznější režimy použití lze zajistit pouhou změnou konfiguračních parametrů, a to i v již běžícím provozu. Je to modulární systém, který umožňuje uplatnění ve všech typech stravovacích provozů a respektuje potřeby provozovatele i klienta.

Pro provozovatele, ale i strávníky přináší zjednodušení činností spojených s objednáváním a prodejem jídel a sortimentu s maximálním využitím automatizace procesů. Nezanedbatelné je i zvýšení komfortu pro obě strany.

Informace o surovinách a dodavatelích

V souvislosti se zapojením provozovatele do projektu f-regiony® umožňují aplikace systému KREDIT zobrazit původ jídla v prezentovaném jídelním lístku (aplikace Kancelář, Prezentační místo, WebKredit, MobilKredit).

 

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Individuální spotřeba energetických a nutričních hodnot

Možnost sledovat a prezentovat spotřebu energetických a nutričních hodnot pro jednotlivé strávníky v závislosti na odebraných jídlech. Spotřeba se sleduje u vybraných hodnot. Informace o spotřebě energetických a nutričních hodnot za zvolené časové období jsou pro strávníky dostupné v aplikacích Prezentační místo, WebKredit a MobilKredit.

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Statistické výstupy o vytížení výdejen a zařízení

Systém poskytuje statistické údaje o vytíženosti výdejen a vytíženosti konkrétních zařízení (kasy, samoobslužné snímače apod.) ve zvolených časových intervalech (např. časy v průběhu dne, dny v týdnu apod.). Vytíženost je sledována ve formě finančního obratu, počtu vydaných jídel nebo počtu přístupů klientů.

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Statistické přehledy hospodaření

Kromě statistických přehledů o vytíženosti zařízení a provozů lze statisticky sledovat i výsledky hospodaření (výše obratu) dle definovaných časových období (např. kalendářní měsíc).

Výstupy jsou ve formě kontingenčních tabulek s možností nastavení a uložení uživatelských náhledů. Výsledky lze také přehledně zobrazit v podobě grafů.

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Prodej skládaných jídel

Jedním ze současných trendů ve stravování je konzumace porcí poskládaných z menších částí dle volby strávníka.

Systém KREDIT umožňuje rozložení jídelníčku na menší části (např. hlavní jídlo, příloha, salát, dezert atd.) s možností jejich objednávání a prodeje dle výběru strávníka. Samozřejmostí je správný výpočet poskytovaných příspěvků pro takto složené jídlo.

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Výdejní místo

Samoobslužné zařízení nahrazující kasu s obsluhou. Zařízení je složeno z all-in-one počítače s přidaným druhým monitorem. Aplikace Výdejní místo pak umožňuje jak výdej předem objednaných jídel, tak i okamžitý prodej jídel dle volby strávníka a také prodej doplňkového sortimentu.

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Obecný prodej zboží a služeb

Systém KREDIT kromě zajištění prodeje jídel a doplňkového sortimentu (stravovací služba) umožňuje i obecný prodej jakýkoliv jiných služeb (např. reprografické, ubytovací atd.) a jakéhokoliv zboží. Prodeje jsou rozúčtovávány např. podle typů služeb, skupin zboží aj.

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Napojení na externí platební systémy

Provozovatelé systému KREDIT někdy využívají další specializované platební systémy (např. pro samoobslužný prodej reprografických služeb, knihovní systém atd.). V případě, že klienti dříve hradili poskytovanou službu ze svého účtu v daném systému, vkládali své peníze na více účtů podle používaných systémů, což pro ně bylo velmi nekomfortní.

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Hlídání cen zboží dle nastavených marží

Tvorba cen zboží v systému je (kromě možnosti ručního nastavení) realizována s využitím automatizace – připočtením marže (obchodní přirážky) a DPH k nákupní (skladové ceně). Tato vlastnost zcela nahrazuje složité a pracné „ruční“ hlídání potřebných marží a také zabezpečuje požadované finanční výnosy.

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Hromadné přeceňování zboží

Tvorba cen v systému KREDIT kromě nacenění konkrétní položky zboží umožňuje i hromadné nacenění (přecenění) vybrané části nebo všech položek zboží s použitím průměrné marže (obchodní přirážky).

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Kalkulované dotace na zboží

V souvislosti s prodejem skládaných jídel lze do poskytovaných dotací zahrnout i prodávaný sortiment (nebo jeho část). Poskytování dotací na sortiment je možné dle rozhodnutí zaměstnavatele, např. ze sociálního fondu. Přitom lze zakázat poskytování dotací na vybrané skupiny zboží (např. cigarety apod.).

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Slevový systém

V souvislosti s prodejem skládaných jídel lze do poskytovaných dotací zahrnout i prodávaný sortiment (nebo jeho část). Poskytování dotací na sortiment je možné dle rozhodnutí zaměstnavatele, např. ze sociálního fondu. Přitom lze zakázat poskytování dotací na vybrané skupiny zboží (např. cigarety apod.).

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Dotace formou denních maxim

Dotace a příspěvky na stravování se zpravidla vypočítávají ke konkrétním porcím jídla. V souvislosti s prodejem skládaných jídel však může být dotace rozdělena na několik částí podle jídel, které se strávník rozhodne zakoupit.

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Jídelníčky včetně energetických a nutričních hodnot

V jídelníčcích prezentovaných systémem KREDIT lze jako doplňkovou informaci zobrazit obsah energetických a nutričních hodnot u každého jídla. Tyto hodnoty jsou do jídelníčku přenášeny automaticky z Inteligentního skladu, kde jsou předvyplněné na kartách zboží. Pokud provozovatel využívá i nákupní portál FirstBuySale®, jsou informace o energetických a nutričních hodnotách  přenášeny automaticky až z karet dodavatelů surovin.

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Obrázky a piktogramy jídel

Informace o jídle v jídelníčku systému KREDIT lze doplnit o obrázek jídla. Obrázek může být připravený předem a uložený u jídla v sortimentu jídel nebo i v šabloně pro tvorbu jídelníčků. Obrázky jídel pak lze prezentovat na některých zařízeních systému KREDIT (Prezentační místo, WebKredit, MobilKredit a Denní menu).

 

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Ankety

Systém KREDIT umožňuje provozovatelům využívat anketní kampaně s cílem získat zpětnou vazbu od zákazníků (strávníků) například hodnocením jídel, prostředí výdejny, obsluhy, případně odpovědi (názor) zákazníků na jakoukoliv obecnou otázku. Ankety s předem připravenými otázkami a definovanými sadami odpovědí lze zobrazit klientům na zařízeních systému KREDIT (Prezentační místo, WebKredit a MobilKredit).

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Kniha přání a stížností

Modul elektronické Knihy přání a stížností v systému KREDIT je vytvořený jako náhrada klasických papírových knih přání a stížností umístěných ve stravovacích provozech.

 

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Souhrnný daňový doklad

Systém KREDIT umožňuje prodej jídel a zboží na různých zařízeních a u různých provozovatelů, ze kterých (s výjimkou kas) nelze tisknout daňové doklady. Systém KREDIT proto vede všechny prodeje registrovaných klientů jako tzv. souhrnné daňové plnění (ve shodě se zákonem o DPH) a na vyžádání poskytne klientovi výsledný souhrnný daňový doklad (po měsíční uzávěrce pohybů).

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Kombinované úhrady

Systém KREDIT umožňuje kromě úhrad z účtů registrovaných klientů i úhrady v hotovosti. Tyto úhrady lze realizovat různými druhy platidel (např. různé typy stravenek, bankovní kartou, různými druhy cizích měn apod.). Při vlastní úhradě lze využít i libovolné kombinace použitých platidel. Systém umožňuje obsluhám okamžitou kontrolu pokladního šuplíku s přehledem podle druhů platidel.

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Více provozovatelů

V systému KREDIT lze prodávat jídla a sortiment ve více provozovnách. Přitom ale nemusí být pravidlem, že všechny provozovny využívá jediný provozovatel. Systém povoluje více provozovatelů (obvykle mají i různé IČO) s přiřazením využívaných provozoven. Přitom je zajištěna ochrana dat – uživatelé jednotlivých provozovatelů mají k dispozici jen data svého provozovatele (např. jídelníčky, ceníky, výstupní sestavy a přehledy apod.)

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Manažerské výstupy průběžného hospodaření

Systém poskytuje provozovatelům průběžné výsledky hospodaření (celkové prodeje jídel a zboží v prodejních, nákladových a výnosových cenách) v nejrůznějším členění (podle kas, výdejen, provozoven, odběratelů apod.).

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Hromadná distribuce výstupů

Systém KREDIT poskytuje velké množství průběžných i uzávěrkových výstupů (ať již tiskových sestav nebo exportů do souborů). V případech, kdy se každý měsíc tisknou nebo exportují sady výstupů se stejným nastavením filtrů, lze využít funkcionalitu hromadných tisků.

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Distribuce jídel

Modul Distribuce jídel je určen k vytváření požadavků na distribuci jídel formou poptávek jídel (předběžné objednávky), zpracování poptávek a následnou expedici pomocí dodacích listů. Funkčnost je svázána se skladovým systémem (automatické naskladnění poptávaných jídel a převody jídel na prodejní sklady) a prodejním systémem (poloautomatický odpis prodaných jídel z prodejních skladů kas).

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Objednávání z mobilu

Aplikace umožňuje přihlášení strávníka k jeho účtu v systému KREDIT, zobrazení jídelníčků na zvolené dny do zvolených výdejen, objednání vybraného jídla, zobrazení přehledu objednaných jídel, zobrazení historie účtu a další zajímavé funkčnosti. Tato funkčnost je ideálním marketingovým krokem, protože přibližuje nabídku co nejvíce ke koncovému klientovi a zvyšuje obrat.

 

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Prodej z automatů

Pro prodej jídel a sortimentu lze v systému KREDIT využít i výdejových a nápojových automatů. Automaty osazené samoobslužnými snímači po přihlášení klienta přímo komunikují se systémem. Při prodeji z automatu se standardně hlídá stav účtu klienta, nároky na dotace a příspěvky a celá řada dalších parametrů. Tento typ prodeje přináší zásadní úspory oproti obsluhovanému provozu.

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Objednávání dle šablon

Systém KREDIT se využívá i v provozech s klientelou, u které není vhodné samostatné objednávání jídel (např. mateřské školky, první stupeň základních škol, pečovatelské domy apod.). Pro tuto klientelu se používá automatické objednávání podle šablony. Šablona definuje, který druh jídla a která alternativa se objedná v určený den v týdnu. Šablony lze klientům přiřadit hromadně s možností individuální úpravy šablony pro vybraného strávníka.

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Náhradní objednávání

Při provozu systému KREDIT může dojít k situaci, kdy se nepodaří strávníkům objednat nebo prodat jídlo (výpadek elektrického proudu, výpadek počítačové sítě apod.). V takových případech lze využít náhradní objednávání, kdy objednávky jídel (případně prodeje, i zpětně) vytvoří obsluha systému.

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Automatizovaný odpis ze skladu

Systém KREDIT umožňuje automatizovaný odpis zboží nebo jídel ze skladu (tzv. generování výdejky do skladového hospodářství). Generování výdejky se provádí na pokyn obsluhy zpravidla jednou denně (systém samozřejmě průběžně zohledňuje prodeje do stavu skladu, i když zatím nevznikla výdejka).

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Jídelníčky včetně alergenů

Podle platné legislativy je nutné uvádět v jídelníčcích prezentovaných strávníkům alergeny obsažené v jednotlivých jídlech. Systém KREDIT umožňuje přiřadit buď kartám zboží anebo přímo jídlům v jídelníčku alergeny. Kompletní informaci o alergenech je možné automatizovaně získávat z portálu FirstBuySale®.

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Různé ceny zboží pro skupiny strávníků

V systému KREDIT lze přiřadit registrovaným klientům cenové kategorie pro prodej zboží. Při stanovení prodejní ceny pro položky zboží pak lze zohlednit jednotlivé cenové kategorie a stanovit pro ně různé prodejní ceny zboží.

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Kalkulované ceny jídel

Pro určení prodejních cen jídel se v systému využívá ceník jídel. V případě, že se prodávají jídla za ceny zohledňující cenu surovin (tj. cena jídla je každý den závislá na ceně surovin, ze kterých je jídlo uvařené) je ruční výpočet cen nevhodný. Systém KREDIT umožňuje kalkulované ceny jídel, kdy se prodejní cena jídel vypočítává automaticky podle předem zadaného vzorce (zpravidla zohledňuje cenu surovin, režijní náklady, různé dotace a příspěvky a DPH).

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Šablony jídelníčků

Mnozí provozovatelé používají navržené jídelní lístky opakovaně (případně s drobnými změnami), zpravidla po 4 až 12 týdnech. V těchto případech je výhodné uložit vytvořené jídelníčky jako šablony (např. týdenní) a při tvorbě jídelníčku pak použít příslušnou uloženou šablonu.

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Alternativní jídelníčky

Prezentace jídelníčků v tištěné podobě, nebo na zařízeních k tomu určených se standardně zobrazuje v češtině (slovenštině) dle země použití.

U provozovatelů, kde se vyskytuje cizojazyčná klientela, lze navíc prezentovat jídelníčky v dalším jazyku (např. angličtina). V souvislosti s alternativním jazykem lze využít všechny standardní funkcionality jídelníčku, včetně jeho tvorby ze sortimentu jídel a šablon jídelníčků.

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Automatizované plnění seznamu klientů

Registrované klienty lze v systému zakládat a udržovat ručně. Není to však vhodné pro provozovatele s tisíci nebo desetitisíci klienty a také pro provozovatele s větší fluktuací klientů (např. základní a střední školy na začátku školního roku). Problémem je i větší chybovost.

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Informace o historii účtu

V systému KREDIT se detailně vede přehled pohybů na účtu registrovaného klienta. Přehled obsahuje informace o vložených zálohách, úhradách za jídla a sortiment, časové razítko provedení pohybu a místo provedení pohybu.

Přehled za zvolené období je pak k dispozici ve správě systému (tisková sestava) a na dalších zařízeních / aplikacích, ke kterým má klient přístup (Prezentační místo, WebKredit, MobilKredit).

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Úhrada stravenkami

V systému lze kromě úhrady z účtu registrovaného klienta použít i úhrady v hotovosti (anonymní klienti). Provozovatel pak může rozhodnout, že povolí v systému náhradu hotovosti stravenkami různých distributorů (např. Sodexo, Ticket restaurant atd.). Rozdělení tržby na skutečnou hotovost a stravenky se provádí v rámci operace odvodu tržby a systém poskytne sestavy s rozdělením přijaté tržby na hotovost a stravenky.

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

eBanking

Modul eBanking slouží v systému KREDIT pro vkládání záloh na účty registrovaných klientů bezhotovostním způsobem (převodem z bankovního účtu klienta). Klient může přitom využívat jednorázových nebo trvalých příkazů a také formu inkasa. Modul eBanking pak umožňuje poloautomatizované vkládání částek na účet na základě elektronického výpisu z banky provozovatele.

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Limity nad účtem strávníka

Nad účtem registrovaného klienta lze nastavit určité limity, zpravidla závislé na typu účtu. Pro volné účty se nastavuje maximální hodnota, kterou může strávník měsíčně vyčerpat. Pro všechny typy účtů se nastavuje maximální denní platby (pro případ odcizení identifikační karty) a případně maximální měsíční částka, kterou lze vyčerpat pro nákup jídel a pro nákup sortimentu.

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Zákaznické výstupy

Systém KREDIT obsahuje velké množství různých průběžných i uzávěrkových sestav, přehledů a exportů. I tak mohou nastat situace, kdy provozovatel potřebuje speciální sestavy nebo exporty (např. automatizovaný import do účetnictví apod.). Systém KREDIT umožňuje naprogramování a následné použití zákaznických sestav a přehledů pro konkrétního zákazníka.

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Číšnická pokladna

V systému KREDIT se využívá k prodeji jídel kasa. Tato aplikace se standardně používá jako pultová (jedna pokladní, jeden otevřený paragon), lze ji však přepnout i do režimu číšnická (restaurační). V tomto režimu může na kase pracovat více pokladních (číšníků) najednou a každý z nich může mít otevřeno dle potřeby více paragonů. Paragon lze přiřadit ke konkrétnímu stolu a židli.

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Vážená jídla

Standardně se v systému KREDIT objednávají (prodávají) jídla jako celé porce. V současné době je však trendem prodávat některá jídla (např. saláty) s proměnlivým množstvím (na váhu). Systém KREDIT tedy umožňuje i prodej vážených jídel, kde je celková prodejní cena spočítána podle skutečně prodaného množství a to včetně správného započtení dotací a příspěvků. Marketingově velmi oblíbené rozšíření služeb pro koncové strávníky.

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Off-line kasa

Prodejní místo (kasa) standardně vyžaduje při provozu online připojení k databázi. Pro případ výpadků počítačové sítě je aplikace vybavena modulem pro offline provoz. Kasa v běžném provozu importuje v definovaných intervalech některé údaje potřebné pro prodej do databáze na lokálním počítače. Jde zejména o údaje o klientech (osobní údaje, identifikační karty, zůstatky na účtech), údaje o zboží k prodeji včetně cen, údaje o jídelníčcích na několik dnů dopředu) včetně cen.

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Objednávání jídel

Systém KREDIT lze provozovat v tzv. objednávkovém režimu, tj. strávníci si jídla podle zveřejněných jídelníčků předem objednávají. V systému lze nastavit, jak dlouho předem lze jídla objednávat (doba je zpravidla omezena tím, jak dlouho předem zveřejňuje provozovatel jídelníček) a kdy nejpozději ještě lze jídlo objednat (zrušit nebo změnit objednávku).

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Výdej jídel

V případě, že se v systému objednávají jídla předem, probíhá jejich výdej pomocí zařízení k tomu určených (samoobslužné snímače na výdejních pultech doplněné o externí displeje). Strávník přiloží identifikační kartu k výdejnímu snímači a na externím displeji se zobrazí číslo jídla, které má objednané. Obsluze u pultu se navíc průběžně zobrazuje informace o počtech jídel zbývajících k výdeji.

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Prodej jídel

Systém KREDIT umožňuje prodej jídel dle okamžité nabídky (bez předchozího objednání). Prodej je prováděný na zařízeních k tomu určených (prodejní místo Kasa včetně prodeje v hotovosti, Výdejní místo, samoobslužné registrační snímače, výdejové automaty).

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Prodej sortimentu

Kromě objednávání a prodeje jídel lze v systému prodávat i běžný sortiment. Prodatelný sortiment lze vytvořit v seznamu zboží ručně, nebo jej přenášet ze skladového hospodářství.

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Objednávání přes internet

K zařízením, umožňujícím objednávání jídel (editace nebo i rušení objednávek) patří i webová aplikace WebKredit. Aplikace je přístupná na běžných webových prohlížečích a klient se ke svému účtu v systému KREDIT přihlásí přiřazeným přihlašovacím jménem a heslem. Kromě objednávání jídel umožňuje aplikace prohlížení historie účtu a mnoho dalších doplňkových funkcí (ankety, kniha přání a stížností, f-regiony a další…).

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Pevné ceny jídel pro více skupin strávníků

Jídla se v systému prodávají za ceny dané ceníkem. Ceník umožňuje zadání prodejní ceny pro konkrétní alternativu jídla pevnou částkou, přitom lze zadat různé prodejní ceny pro různé kategorie strávníků.

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Pevné ceny doplňkového sortimentu

Při prodeji doplňkového sortimentu je základní variantou stanovení prodejní ceny ručně u položky sortimentu. V případě položek sortimentu vytvářených v prodejní části systému, v případě přenosu položek ze skladového hospodářství se vytváří prodejní cena na kartě zboží ve skladech.

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Základní jídelníčky

Podkladem pro objednávání a prodej jídel v systému je jídelníček. Základní jídelníček je vytvořený na konkrétní den (až měsíc dopředu) a provozovnu (s možností omezení zavážených jídel na konkrétní výdejnu). Obsahuje informace o druhu jídla, čísle alternativy, názvu jídla, poznámky k jídlu a další atributy (např. limit počtu vařených porcí). Jídelníček je strávníkům prezentovaný formou tiskových sestav a na zařízeních systému (Prezentační místo, WebKredit, Denní menu).

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Sortiment jídelníčků

Základní jídelníčky lze vytvářet v systému ručně. Pro zjednodušení lze využít zásobník (sortiment) názvů jídel, který lze naplnit předem. Při tvorbě jídelníčku se pak využijí již hotové názvy jídel ze sortimentu jídel. Sortiment lze dle potřeby průběžně doplňovat nebo umazávat.

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Seznam klientů

Systém umožňuje objednávání a prodej pro registrované klienty. Ke správě registrovaných klientů je využíván seznam klientů s možností vytváření a editace jednotlivých klientů (jejich evidenčních listů). Evidenční list klienta obsahuje základní osobní údaje (příjmení, jméno, titul, osobní číslo, v případě potřeby rodné číslo), údaje o organizačním zařazení, údaje o zařazení ve smyslu nejrůznějších omezení využívání systému klientem a údaje o nastavení účtu. U evidenčního listu lze dále definovat dobu jeho platnosti.

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Různé identifikační karty

Pro přihlášení strávníků k nejrůznějším zařízením v systému KREDIT se využívají identifikační média (karty) nejrůznějších typů. Pro přihlašování tedy lze využít média, které již organizace využívá a není potřebné v souvislosti se stravovacím systémem pořizovat nová.

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Informace o stavu účtu

Jednou ze základních informací, které má registrovaný klient v systému k dispozici, je informace o aktuálním stavu jeho účtu. Informace se zobrazuje na všech zařízeních systému po přihlášení klienta včetně samoobslužných snímačů.

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Volné a zálohové účty

V systému KREDIT se u registrovaných klientů pro úhrady využívá jejich účet. Využívají se dva základní druhy účtů: Volný (kreditní) a Zálohový (debetní). Pro účty klientů lze nastavit různá omezení související s jejich čerpáním.

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Základní sestavy o prodeji

Systém poskytuje výstupní sestavy s přehledy o prodejích jídel a zboží (množství a ceny). Mezi základní sestavy patří také rekapitulace, které zobrazují rozpad prodejních cen na jednotlivé složky (např. cena surovin, režie, příspěvky, DPH atd. dle potřeby provozovatele.

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Máte-li dotaz nebo se chcete dozvědět více, volejte, pište!
+420 604 291 208


  Informace o ochraně osobních údajů