KREDIT pro nemocnice a zdravotnická zařízení

Systém KREDIT pro nemocnice a zdravotnická zařízení rozšiřuje standardní systém o vysoce specializované funkčnosti, které zrychlují a ulehčují práci v tomto typu organizací.

Objednávání jídel
Kromě standardních možností objednávání či prodeje jídel pro zaměstnance umožňuje systém KREDIT pro nemocnice a zdravotnická zařízení i objednávání diet pro pacienty. Objednávání může být formou importu objednávek z nemocničního informačního systému (souhrnně za oddělení nemocnice nebo na jméno pacienta), nebo specializovanou webovou aplikací systému WebKredit. Ta navíc umožňuje i pořizování individuálních diet nutričním terapeutem přímo u pacienta s využitím tabletu.

Dietní normování
Modul Dietní normování je určen pro normování spotřeby surovin na základě sestaveného jídelníčku a zadaných požadavků ve všech stravovacích provozech, v nichž je třeba připravovanou stravu posuzovat z dietetického pohledu. Oproti modulu Interaktivní normování poskytuje navíc možnost definovat použitelnost receptur (jejich variant) pro diety a sestavovat jídelníček pro jednotlivé dietní alternativy jen z použitelných receptur a provádět opakovaně donormování změn požadavků spojené s tvorbou dodatkové výdejky či návrhu na vratku surovin na sklad. Navíc umožňuje vyčíslit energetické a nutriční hodnoty plánované stravy, stanovit v případě potřeby pravidla pro jednotlivé stravní předpisy a provádět kontrolu jejich plnění.

Součástí je i podpora  tabletového systému výdeje stravy prostřednictvím poskytovaných sestav: přísun jídel a jejich částí (receptur) k výdejnímu pásu, tisk štítků (oddělení – strávník – dieta), možnost evidence vydávaného nádobí a řadu dalších.

Propojením na koncept FirstBuySale® pak stravovací provoz získává nástroj pro nákup kvalitních surovin za optimální ceny.

Automatické naskladnění

Ve spojení s nákupním portálem FirstBuySale® nebo EDI se ve skladovém hospodářství při příjmu zboží automaticky vytvoří příjemka podle potvrzené objednávky. Obsluha zkontroluje vyplněnou příjemku a jejím potvrzením provede naskladnění. Činnost na méně než 30 sekund.

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Automatické přenosy alergenů a energetických a nutričních hodnot

Ve spojení s nákupním portálem FirstBuySale® se přenášejí informace o alergenech a nutričních hodnotách obsažených v surovinách a zboží automaticky. Jedná se o „živou“ průběžně denně aktualizovanou databázi těchto údajů.

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Okamžité sledování provařenosti

Aplikace Dietní systém umožňuje průběžně sledovat, jak je na tom uživatel s „provařeností“, tzn. porovnávat, kolik na přípravu stravy je určeno peněz (díky nastaveným finančním částkám pro určité druhy a alternativy jídel), a kolik je skutečně na vaření spotřebováno. Sledovat lze tímto způsobem jídla pro zaměstnance i jídla pro pacienty (diety).

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Balení

Systém Sklady a normování velice hospodárně pracuje s množstvím karet, použitých pro sledování oběhu zboží. Pokud je daná surovina (zboží) dodávána v různé velikosti balení, např. sterilovaná zelenina, kompoty (360g, 420g, 720g apod.), nepotřebuje více karet zboží, stačí na to v systému jediná karta, u které je možno zadat více různých balení.

 

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Sledování maximálních nákupních cen

V každé kartě zboží je možné zadat, jaká maximální cena by měla být při příjmu zboží na sklad (obvykle dle smluv s dodavateli). Protože se dohodnuté ceny mohou v průběhu času měnit, zadává se cena s časovou platností.

 

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Napojení na NIS

Každá nemocnice používá svůj nemocniční informační systém (NIS), do kterého jsou průběžně zadávány kromě ostatních informací i požadavky jednotlivých oddělení na počty jídel a přídavků pro pacienty – druh jídla (snídaně oběd, večeře) a dieta dle požadavků z lůžkových oddělení. Požadavky na počty jídel pro pacienty pro jednotlivá oddělení jsou z NIS v dohodnutých časech exportovány (soubory, tabulky databáze), Dietní systém si je posléze načítá a dle nich normuje, a dle potřeb během dne případně donormovává.

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Pacientské objednávání

Webová aplikace určená pro objednávání jídel (diet) z jednotlivých oddělení v nemocnicích (v případě, že NIS nepodporuje odesílání požadavků na stravu pacientů). Objednávání může byt souhrnné za oddělení podle diet a přídavků, případně individuální (na konkrétního pacienta). Aplikace umožňuje i objednání individuálních diet (jídlo poskládané nutričním terapeutem podle individuální potřeby pacienta). Samozřejmostí jsou různé uživatelské role a přístupová práva.

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

KREDIT – komfortní prodej

Modul KREDIT – komfortní prodej je moderní, široce konfigurovatelný informační systém určený pro hromadné stravování. Pokrývá všechny způsoby prodeje a výdeje stravy (objednávky, přímý prodej, kombinovaný režim).

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Inteligentní sklady

Modul Inteligentní sklady zajišťuje evidenci a pohyby skladových zásob v libovolném počtu skladů. Zboží ve skladu je možno evidovat jak v cenách průměrných, tak FIFO metodou. Zásoby zboží na skladě lze vést včetně DPH nebo bez DPH.

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Dietní normování

Modul Dietní normování je určen pro normování spotřeby surovin na základě sestaveného jídelníčku a zadaných požadavků ve všech stravovacích provozech, v nichž je třeba připravovanou stravu posuzovat z dietetického pohledu. Oproti standardnímu normování poskytuje možnost definovat použitelnost receptur (jejich variant) pro diety a sestavovat jídelníček pro jednotlivé dietní alternativy jen z použitelných receptur a provádět opakovaně donormování změn požadavků spojené s tvorbou dodatkové výdejky či návrhu na vratku surovin na sklad.

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Máte-li dotaz nebo se chcete dozvědět více, volejte, pište!
+420 604 291 208


  Informace o ochraně osobních údajů