KREDIT – Sklady a normování

Inteligentní sklady jsou určeny především pro provozy hromadného stravování. Kromě všech standardních funkčností nabízí inteligentní sklady rychlejší práci na všech úrovních od vyhledávání přes pořizování dat (elektronické načítání dodacích listů pomocí EDI nebo přes portál FirstBuySale®) až po kontrolu a optimální řízení skladových zásob. Široká variabilita umožňuje uspokojit nejrůznější typy zákazníků a jejich neopakovatelná specifika.

Samozřejmostí je podpora vedení alergenů, energetických a nutričních hodnot, které v případě používání portálu FirstBuySale®přebírá přebírá plně automaticky z Centrálního registru karet.

Interaktivní normování je určeno pro řízení efektivního hospodaření již na úrovni sestavení receptur a jídelníčků, kdy systém poskytuje ekonomická data, při zohlednění všech provozních specialit, s ohledem na efektivitu nákladů (jak nákladů surovinových, tak i pracností).

Obvykle se pracuje s aktuální nákladovou cenou za jednu porci a to nejen plánovanou (tj. předpokládanou), ale i skutečnou. Při Interaktivním normování lze suroviny nahradit (automaticky i ručně) nebo změnit či přiřadit samostatné doplňky. Výstupem z Interaktivního normování jsou výrobní listy v nejrůznějším členění od jednoduchých seznamů až po tzv. „plachty“ nebo „zúčtovací listy“. Na závěr celého procesu systém automaticky generuje skladové výdejky..

Automatické naskladnění

Ve spojení s nákupním portálem FirstBuySale® nebo EDI se ve skladovém hospodářství při příjmu zboží automaticky vytvoří příjemka podle potvrzené objednávky. Obsluha zkontroluje vyplněnou příjemku a jejím potvrzením provede naskladnění.  Činnost na méně než 30 sekund.

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Automatické přenosy alergenů a ENH

Ve spojení s nákupním portálem FirstBuySale® se přenášejí informace o alergenech a energetických a nutričních hodnotách obsažených v surovinách a zboží automaticky – podle hodnot vyplněných v dodavatelských kartách zboží. V případě, že nejsou hodnoty vyplněné dodavatelem, použijí se hodnoty nastavené na centrálních kartách zboží.

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Centralizovaný systém

Skladové hospodářství s normováním lze provozovat jako centralizovaný provozní systém. To zlevňuje, zpřehledňuje a zrychluje práci v provozu. Výhodou je centrálně řízený seznam karet a číselník dodavatelů. Provozovny si mohou vést vlastní knihy receptur. Kontrola hospodaření je na úrovni provozovny i na úrovni centra.

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Okamžité sledování provařenosti

Aplikace Inteligentní sklady a Interaktivní normování umožňuje průběžně sledovat, jak je na tom uživatel s provařeností, tzn. porovnávat, kolik na přípravu stravy je určeno peněz (díky nastaveným finančním částkám pro určité druhy alternativy jídel), a kolik je skutečně na vaření spotřebováno. Tato informace je vidět v každém jídelníčku v reálném čase při normování surovin.

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Sledování maximálních nákupních cen

V každé kartě zboží je možné sledovat maximální cenu, která by měla být při příjmu zboží na sklad s platností v čase. V případě používání služeb nákupního portálu FirstBuySale® jsou tyto ceny hlídány na automatické příjemce a souhlasí přesně s vysoutěženými cenami.

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Balení

Systém Sklady a normování velice hospodárně pracuje s množstvím karet, použitých pro sledování oběhu zboží. Pokud je daná surovina (zboží) dodávána v různé velikosti balení, např. sterilovaná zelenina, kompoty (360g, 420g, 720g apod.), nepotřebuje více karet zboží, stačí na to v systému jediná karta, u které je možno zadat více různých balení.

Množství zásob na skladech a ceny surovin jsou vedeny dle balení odděleně.  Kromě velké přehlednosti je také výhodou, že v recepturách se vyskytuje jediná karta zboží, např. Hrášek sterilovaný, a na skladech se přijímá tak, jak ho dodává dodavatel, a vydává se dle potřeb.

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Inteligentní sklady

Modul Inteligentní sklady zajišťuje evidenci a pohyby skladových zásob v libovolném počtu skladů. Zásoby zboží na skladě lze vést včetně DPH nebo bez DPH. Disponuje inteligentními funkcemi zajišťujícími jednoduchost a rychlost vyhledávání, vytváření dokladů a jejich přehledné zobrazování a tisky. Ve spojení s Logistikou požadavků a elektronickým nákupem umožňuje řadu dalších automatizovaných činností.

 

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Interaktivní normování

Modul poskytuje okamžitý přehled o cenách za suroviny ihned po jejich vynormování a jejich upřesnění při vyskladnění a také průběžnou denní informaci o hospodaření. Tyto informace lze v reálném čase využít ke korekci nákladů v porovnání s předepsanými limity, případně umožňuje zjistit orientační cenu na jednu porci. To je základem řízení ekonomiky provozu.

 

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Máte-li dotaz nebo se chcete dozvědět více, volejte, pište!
+420 604 291 208


  Informace o ochraně osobních údajů