KREDIT – Podpora a servis

Technická podpora je zajištěna prostřednictvím zákaznické linky. Na základě servisních smluv jsou poskytovány komplexní služby podpory – profylaktické prohlídky systému, expresní dálková údržba softwaru a dat, expresní servis v místě plnění a zápůjčky HW po dobu opravy.

Na základě smlouvy o aktualizaci programového vybavení jsou poskytovány nové verze a tím je zároveň zajištěna časově neomezená záruka na software.

Firma ANETE spol. s r. o. nabízí širokou škálu služeb od analýzy provozu, návrhu řešení, uzpůsobení systému na míru, implementaci, školení uživatelů i administrátorů po následnou aktualizaci systémů a legislativní upgrade.

Abychom byly svým zákazníků stále k dispozici mohou naši zákazníci využít systém HelpDesk a zákaznickou linku HotLine.

Personální a manažerské analýza provozu

Velmi rychlá orientace v problémech provozu a efektivní návrhy k jejich řešení. Provádění auditu zcela novými metodami, které zmapují situaci cca v polovičním čase než u obdobných auditů. Na rozdíl od ostatních auditů jsou návrhy řešení z praxe a umožňují velmi rychlé provedení těchto opatření. Je věnována mimořádná pozornost jak nákladové, tak i výnosové straně budoucího finančního uspořádání.

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Automatické sledování chybovosti aplikací

V rámci zvyšování spolehlivosti systémů dodávaných společností ANETE jsou do nově vytvářených aplikací zabudovány mechanizmy pro sledování chybovosti. Aplikace při vzniku chyby (výjimky) zaznamenají informaci o vzniku výjimky, záznam obrazovky těsně před vznikem výjimky a logovací soubory.

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Údržba Centrálního registru karet

Centrální registr karet zboží jako součást nákupního portálu FirstBuySale® slouží pro vytvoření převodních můstků mezi kartami zboží odběratelů a dodavatelů. Obsahuje více než 30.000 centrálních karet.

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Konference FirstBuySale®

Konference jsou tematicky zaměřené a jejich součástí jsou přednášky a prezentace pozvaných hostů (zástupci ministerstva zemědělství, státní zemědělské a potravinářské inspekce, odborníků z vysokých škol apod.) na téma zaměření konference, případně zavedených, či připravovaných legislativních změn.

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Automatizované aktualizace SW

Automatizované aktualizace aplikací systému KREDIT umožňují zjednodušení jejich instalace a chybovost způsobenou opomenutím instalace některé aplikace (případně opožděnou instalací). Dávky obsahující nové instalační soubory jsou importovány do aktualizační databáze na serveru zákazníka.

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

ANETE HelpDesk

Webová aplikace ANETE HelpDesk slouží zákazníkům k zaznamenávání, řízení a kontrole požadavků nejrůznějších typů (reklamace, požadavky, náměty). U těchto požadavků mohou průběžně sledovat postup jejich řešení. Součástí systému jsou mailové notifikace – automatické upozornění zákazníka mailem, pokud dojde ke změně stavu jeho požadavku.

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Péče o dodavatele v rámci portálu FirstBuySale

V rámci péče o dodavatele nabízí společnost ANETE jejich propagace – možnost vystavení letáků, novinek a propagačních videí. Lze využít prezentaci formou reklamních bannerů. Dodavatelům je poskytována i technická podpora. Navíc se mohou účastnit jednou měsíčně školení na využívání portálu v sídle společnosti.

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Školení zákazníků

Pravidelně jednou ročně pořádá společnost ANETE školení pro uživatele systémů KREDIT. Školení jsou zaměřena na novinky a jejich využití, ale i na některé funkčnosti implementované dříve, které by mohly být pro uživatele přínosem. Nedílnou součástí školení je řízená diskuse, kdy si mohou uživatelé vyměňovat zkušenosti s užíváním systémů a individuální konzultace s produktovými manažery společnosti ANETE.

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Legislativní změny

Sledujeme legislativní procesy a změny, které se týkají našich systémů a provádíme jejich implementaci a nasazení u zákazníků, tak aby jejich provozy splňovaly požadavky těchto legislativních úprav.

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Zákaznické úpravy

Speciální požadavky zákazníků, které nejsou standardní součástí systému (individuální funkčnosti, výstupní sestavy, exporty, provázanost na jiné systémy, …) řešíme formou zákaznických úprav.

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Uživatelská dokumentace

Standardní součástí dodávky (implementace) systémů společnosti ANETE je uživatelská dokumentace ke všem dodávaným aplikacím a modulům a to v elektronické formě (formát pdf), u některých aplikací jsou součástí instalace aplikace.

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Implementace systému

Implementace systému obnáší analýzu provozu zákazníka, zajištění dohodnutého HW, konfiguraci dat případně import dat z původního systému zákazníka, vytvoření databází v prostředí informační struktury u zákazníka, instalaci aplikací, vyškolení obsluh a podporu při rozběhu systému. Implementace končí předáním díla do produkčního provozu a převedením na standardní podporu službou ANETE HelpDesk.

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Máte-li dotaz nebo se chcete dozvědět více, kontaktujte nás!


  Informace o ochraně osobních údajů