První říjnový den vyhlásila Mezinárodní organizace pro kávu (International Coffee Organization) mezinárodním dnem kávy.

Zajímavá fakta o kávě:

Přestože pravlastí kávovníku je Afrika, konkrétně Etiopie, nejvíce kávy se do Evropy včetně ČR dováží z Latinské Ameriky. Největší vývozcem kávy je Brazílie, leckoho ale možná překvapí, že druhým největším exportérem kávy je Vietnam. Tam se, na rozdíl od Brazílie, pěstuje převážně odrůda robusta. Třetím nejvýznamnějším exportérem je Kolumbie. Následují Honduras, Indonésie a Etiopie (údaje porovnávají odhad objemu exportu v roce 2018, zdroj: International Coffee Organization).

Větší oblibě se těší arabica, které tvoří celosvětově zhruba dvě třetiny spotřeby kávy, zbytek představuje již zmíněná odolnější, ale míně vyhledávaná odrůda robusta.

Spotřeba kávy trvale roste, zhruba o 2 % ročně. Zatímco počátkem 90. let se na celém světě spotřebovalo 5,4 milionu tun kávy, v roce 2017 už to bylo 9,7 milionu tun (zdroj: International Coffee Organization).