Úhrada stravenkami

V systému lze kromě úhrady z účtu registrovaného klienta použít i úhrady v hotovosti (anonymní klienti). Provozovatel pak může rozhodnout, že povolí v systému náhradu hotovosti stravenkami různých distributorů (např. Sodexo, Ticket restaurant atd.). Rozdělení tržby na skutečnou hotovost a stravenky se provádí v rámci operace odvodu tržby a systém poskytne sestavy s rozdělením přijaté tržby  na hotovost a stravenky.

  • Spokojenost zákazníka
  • Úspora práce a času
  • Zrychlení činnosti
  • Zvýšení zisku

Máte-li dotaz nebo se chcete dozvědět více, kontaktujte nás!


    Informace o ochraně osobních údajů