Výdej jídel

V případě, že se v systému objednávají jídla předem, probíhá jejich výdej pomocí zařízení k tomu určených (samoobslužné snímače na výdejních pultech doplněné o externí displeje). Strávník přiloží identifikační kartu k výdejnímu snímači a na externím displeji se zobrazí číslo jídla, které má objednané. Obsluze u pultu se navíc průběžně zobrazuje informace o počtech jídel zbývajících k výdeji.

  • Spokojenost zákazníka
  • Úspora práce a času
  • Zrychlení činnosti
  • Zvýšení zisku

Máte-li dotaz nebo se chcete dozvědět více, kontaktujte nás!


    Informace o ochraně osobních údajů