komplexní stravovací a objednávkový

snadno pokryje ve vašem provozu zpracování jídla od objednávky po zpracování v kuchyni a výdej

Systém KREDIT je mimořádně komplexní stravovací systém vytvořený k zajištění efektivního chodu stravovacích provozů všech typů, bufetů a restaurací. Umí toho opravdu spoustu, především se na něj můžete spolehnout v oblastech skladového hospodářství, sestavování jídelních lístků a normování, disponuje kompletním objednávkovým systémem, evidencí klientů a správou jejich účtů, umožňuje řídit distribuci a výdej jídel, prodávat jídla a jakékoliv další zboží, poskytovat ubytovací služby, a mnohé další. 

S pomocí aplikací a zařízeními systému KREDIT tak můžete pokrýt celý chod Vašeho provozu, automatizovat vybrané úkony a získávat užitečné podklady k dalšímu zpracování do účetnictví, docházky či k statistickým účelům. Celý Váš provoz tak máte pod kontrolou s jednoznačnými pozitivními dopady na efektivitu práce, na výši nákladů na provoz či výši zisků z prodeje jídel, zboží a dalších služeb. 

Je Systém KREDIT pro Vás?

Nejlépe náš systém funguje v provozech a podnicích, jejichž provoz máme zmapován. Pokud tedy patříte k:

pak rozhodně ANO!

Dejte nám na sebe pár údajů a my se Vám brzy ozveme.

Zatím se můžete podívat dále, co Systém KREDIT všechno umí.

TOP funkce Systému KREDIT

O našem systému bychom toho mohli říct spoustu, abychom Vám dokázali, proč může být ve všech směrem pro Vás tím nejlepším řešením. Dovolte nám alespoň ve stručnosti popsat ty největší výhody stravovacího systému KREDIT.

Upravit obsah

Statistiky v tabulkách či grafech, přehledy a automatizované zpracování. Navíc vše zaslané automaticky až do Vaší e-mailové schránky. S moduly Grafy, Statistiky Hromadné tisky všech těchto funkcionalit snadno dosáhnete.

Hromadné tisky

Nadefinujte si nastavení uzávěrkových a přehledových sestav a nechejte vše automatizovaně posílat na vybraný e-mail ve formátu, který potřebujete. Zkraťte si tak uzávěrkovou operativu s nastavováním a exportem všech sestav, které k uzávěrkám potřebujete.

Grafy

Vyznat se v hromadě statistických údajů nemusí být vždy snadné. S modulem Grafy dodáte statistikám přehledné grafické zobrazení s možností exportu do mnoha formátů. A to už je jiné povídání, jiné reporty, zvláště když zjistíte, že do grafu můžete přenést i výstupy z modulů Manažerské výstupyAnkety.

Statistiky

Efektivně fungujícího provozu lze dosáhnout jedině s komplexním nadhledem. Právě Statistiky jsou tu proto, aby Vám tento nadhled umožnily. Ať už Vás zajímají finančních obraty, provoz na výdejnách či dalších zařízeních, všechna data získáte na 1, 2,… 3 kliknutí!

Upravit obsah

Získejte podklady pro vylepšování Vašeho provozu. Zpětná vazba je důležitá a v rámci Systému KREDIT ji Vám může poskytnout Kniha přání a stížností a modul Ankety, který nabízíme i s elegantní čtečkou.

Kniha přání a stížností

Dejte zákazníkům možnost vyjádřit svá přání nebo připomínky ke kuchyni či provozu skrze rozšiřující modul Kniha přání a stížností ve webové aplikaci WebKredit. Veškerá správa těchto doručených záznamů se nachází v aplikaci Kancelář 8. Samozřejmostí jsou notifikace o nových záznamech do e-mailu.

Ankety

Bez zpětné vazby se jen těžko zlepšují poskytované služby a kvalita stravy. Co takhle využít modul Ankety a zpětnou vazbu sbírat tam, kde si vaši klienti již nyní objednávají stravu? Vřele doporučit můžeme také nový Anketní terminál, s nímž je tento sběr ještě snadnější.

Systém KREDIT nejlépe funguje se správným zařízením a aplikacemi

Objednávkové a informační terminály

Výdejní a kombinované terminály

Mobilní aplikace MobilKredit2

Webová aplikace WebKredit 2

Kromě výše uvedených zařízení poskytujeme i další různorodý HW po individuální domluvě (např. počítače pro kasu, pokladní tiskárny, aj.). Stačí se obrátit na naše obchodní oddělení kontaktním formulářem níže.

Nejčastěji Vás zajímá

Možná Vás právě teď napadla hromada otázek, které nám ohledně systému KREDIT chcete položit. Zkuste se podívat do často kladených dotazů, které dostáváme a pokud zde odpověď nenaleznete bez obav se nás obraťte a my vám na dotaz co nejdříve odpovíme.

Každá změna s sebou nese nejen zlepšení práce, ale v počátcích i některá úskalí. Našim cílem je však veškerá tyto problémy maximálně eliminovat. Proto v dostatečném předstihu společně stanovujeme harmonogram všech činností a věnujeme čas důkladné analýze Vašeho stávajícího provozu.

Díky připravenosti na obou stranách, důsledné a aktivní komunikaci se přechod na nový systém se u většiny našich zákazníky podařilo zrealizovat bez sebemenších problémů. A stejně tak se povede i u Vás.

Ano. Řídíme se jednoduchým pravidlem: pokud je nějaký údaj pořízen (v jakémkoliv systému), měl by být automaticky sdílen se všemi ostatními systémy, které jej potřebují. Přepisování údajů je časově náročné a může vést i k chybám.

Se systémem KREDIT tato propojení nejenže podporujeme, ale i doporučujeme. 

Ano, k systému poskytujeme mobilní i webovou aplikaci. Jsou určeny pro Vaše strávníky a dovolují jim provádět objednávky, spravovat historii účtu nebo online dobíjet kredit.

Délka trvání nasazení systému je závislé na skladbě a rozsahu zvoleného řešení. Prodejní část systému KREDIT nasazujeme většinou do 1 až 2 měsíců od objednávky. Výrobní část (sklady, normování), která vyžaduje vyšší součinnost od klienta, nasazujeme většinou do 2 až 3 měsíců od objednávky.

Pro strávníka systém KREDIT nabízí objednávání stravy prostřednictvím objednávacího terminálu, webové aplikace nebo skrze mobilní aplikaci.

Systém KREDIT je velmi rozšířený a používají ho různé typy našich zákazníků, od výrobních podniků po státní organizace jako jsou školy, nemocnice, ministerstva. Po společné domluvě Vám můžeme nabídnout možnost se systémem seznámit tzv. v akci. Ať si uděláte jasnější představu o tom, co dokážeme.

Součástí navržených řešení je maximální automatizace všech procesů od nákupu surovin až po podání porce jídla strávníkovi. Ve výsledku tak získáte:

  • kontrolu pořizovacích nákladů na suroviny
  • kontrolu nákladů na jednotlivé receptury
  • udržování optimálních skladových zásob
  • optimalizaci provozní doby dle statistik návštěvnosti

Rádi vám představíme konkrétní přínosy pro váš provoz.

Ano. Systém je mimořádně konfigurovatelný a umožňuje nastavení přesně podle Vašich potřeb. A kdyby přece jen existovala nějaká funkčnost, kterou byste v systému postrádali, můžeme se společně dohodnout na jejím doplnění.

Ano. Ke všem našim řešením poskytujeme širokou dokumentaci, kterou rozšiřujeme o výuková videa. Pro řešení incidentů je klientům k dispozici naše HelpDesk podpora. Pro klienty rovněž pořádáme pravidelná školení, kde je seznamujeme s novinkami.

Klienti mohou plně využívat tyto služby v rámci dlouhodobých smluv, kdy mají garantovány i reakční doby na jednotlivé incidenty.

Nenabízíme obyčejný stravovací systém, ale řešení, které přinese v daném okamžiku klientovi kontrolu nad náklady, automatizaci rutinních činností, integraci s ostatními systémy, podporu moderních způsobů stravování, a především do budoucna svobodu a prostor pro provádění pozitivních změn ve službách strávníkům.